چاپ صفحه

بزرگداشت فرمانده آسمانی شهید حمیدرضا دیهیم با حضور حضرت آیت الله سیدعلی اصغر دستغیب

آیین بزرگداشت یاد و خاطره فرمانده آسمانی شهید حمیدرضا دیهیم با حضور حضرت آیت الله سیدعلی اصغر دستغیب

در این مراسم که پنجشنبه شب، ۱۲ اردیبهشت ۹۸ در سالن کنگره سرداران و ۱۵۰۰۰ شهید استان فارس برگزار شد، از فرمانده پیشکسوت پایگاه مقاومت مسجدالرضا حاج غلامرضا جوانمردی تجلیل گردید.