چاپ صفحه

فیلم بیانات حضرت آیت الله سیدعلی اصغر دستغیب به مناسبت سالگردشهادت حضرت آیت الله سیدعبدالحسین دستغیب

بیانات حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب تولیت معظم آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام به مناسبت سالگرد شهادت حضرت آیت الله سید عبدالحسین دستغیب

جهت مشاهده فیلم ها بر روی عکس یا عنوان مطالب کلیک کنید

شهید آیت الله دستغیب معلم پاکی ها

بخش نخست بیانات حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب تولیت معظم آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام به مناسبت سالگرد شهادت حضرت آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در پایان جلسه درس خارج فقه بیستم آذرماه 1397       

 

پاسخ صریح شهید دستغیب به بنی صدر

بخش دوم بیانات حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب تولیت معظم آستان مقدس حضرت احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ علیه السلام به مناسبت سالگرد شهادت حضرت آیت الله سید عبدالحسین دستغیب در پایان جلسه درس خارج فقه بیستم آذرماه 1397       

 

جهت مشاهده فیلم ها بر روی تصویر یا  عنوان مطالب کلیک کنید