چاپ صفحه

متن دروس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب سال تحصیلی 1398-99

 حرم مطهر احمدبن موسی(ع) شاهچراغ، شبستان امام خمینی(ره)

 

جلسه هفتاد و ششم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب

جلسه هفتاد و پنجم درس خارج فقه حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب