یکشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۵۸

اهداء خون حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب به همراه جمعی از طلاب مدرسه علمیه رضویه شیراز

اهداء خون
حضرت آیت الله سید علی اصغر دستغیب
به همراه جمعی از طلاب مدرسه علمیه رضویه شیراز